Etter skoletid - nytt tilbud på biblioteket

Fra uke 36 og frem til jul vil det være aktivitetstilbud for barn i 4.-7. klasse hver uke!

Frem til jul kan dere se to nye fjes i barneavdelingen, nemlig Inger-Lise og Christian, som til daglig går på Raufoss videregående. Som en del av bibliotekets nye tilbud "Etter skoletid" skal ungdommene skape aktiviteter i biblioteket frem til jul.

Tilbudet utvikles i samarbeid med barna som ønsker å delta. Tilbudet er først og fremst for barn som går i 4.-7. klasse (og for fjerdeklassingene er dette et tilbud for barn som ikke går på SFO).

Det blir faste tidspunkter for tilbudet. På onsdager vil det skje noe hos oss mellom kl. 15 og 18. På torsdager tilbys det i første omgang leksehjelp mellom kl. 14-18. 

Inger-Lise og Christian er begge straks 17 år, og er nok allerede kjent for flere fra PartY på Ynglingen. De har begge lang erfaring fra å jobbe med barn. 

VIKTIG BESKJED TIL FORELDRE: Husk å sende med barna lånekort dersom de skal låne bøker og medier. Barneavdelingen er ikke betjent av bibliotekarer i tidsrommet. 

Tilbudet er helt gratis, og er gjort mulig med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

_
_
_