Låneregler

Nasjonale lånekort fås i biblioteket mot fremvisning av legitimasjon. Kortet kan brukes over hele landet. Barn/ungdom mellom 6 og 15 år får lånekort mot foresattes underskrift, men det kan kun brukes i Gjøvik. Det er egne aldersgrenser for lån av film. Du er ansvarlig for alle lån på ditt lånekort. Lånekortet må du ha med deg når du skal låne. Meld fra om tapt kort. Nytt kort koster kr 40,–. Det er viktig at du melder fra om navn- og adresseendring. 

Lånetid
Normal lånetid er 4 uker. Enkelte populære titler kan ha 7 eller 14 dagers lånetid. Film har 1 ukes lånetid. Lån kan fornyes i biblioteket, pr. telefon, på mail eller gjennom Mappami på nettsiden vår. Materiale med venteliste kan ikke fornyes. Du kan administrere dine lån, reservere materiale, søke i katalogen m.m. ved å gå inn på vår lenke. 

For sen levering
Purring blir sendt ut på mail, SMS eller i posten. 1. varsel er gratis, 2. varsel koster kr 65.-. Etter det vil det bli sendt regning og lånekortet blir sperret for lån. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter gjeldende satser. Ansatte på biblioteket har taushetsplikt. 

_
_
_