Popkult Gjøvik

Hvis en forestiller seg biblioteket som et byrom, skal Popkult være et svar på bydeler som Camden i London, eller Grünerløkka i Oslo.

Popkult har et tilbud som appellerer til både ungdom og voksne lånere. ”Pop” signaliserer at populærkulturen skal være en dominerende faktor både innenfor innredning og materiale, mens ”kult” signaliserer at det kan ha et undergrunnspreg også, som i termene ”kultbok”, ”kultfilm” etc.

Samlingen spisses mot følgende kategorier og sjangre på engelsk og norsk:

fantasy, cross-over, ung+ osv. (Skjønnlitteratur)

* populærkulturelle emner som film, spill, visuell kunst, subkulturer osv (Faglitteratur og tidsskrifter)

* tegneserier

Hovedsakelig kjøpes det smale og litt geeky inn, og vi ønsker å ha bøker som få andre bibliotek har.

 

Nytt i 2019: Vi låner ut brettspill i betjent åpningstid! Du må være 15 år for å låne brettspillene, og du må sørge for at de leveres tilbake i samme stand som da du lånte ut. 

Nytt i 2020: Vi starter med utlån av NES classic mini og Sega mega drive classic mini, i tillegg til at vi åpner for spilling på Xbox one og Nintendo Switch i betjent åpningstid. 

 

Popkult Gjøvik har fått prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, Oppland fylkesbibliotek og Fritt ord.

Vi har jevnlig arrangementer for målgruppen. Faste arrangementer er Nordisk spilldag i november og Harry Potter Book Night på vårparten. 

Følg oss på sosiale medier for å se hva vi finner på! Vi er på Facebook, Instagram og Pinterest!

Ansvarlig for avdelingen er bibliotekar June Solberg. Hun kan kontaktes på e-post: june@popkult.no

 

_
_
_