Gratis utlån av lokaler til regionens arrangører og kulturaktører

Gjøvik kommune fortetter å stille egne lokaler kostnadsfritt til rådighet til møter, sosiale aktiviteter, konserter og arrangement i regi av arrangører og kulturaktører fra Gjøvikregionen ut året.

Kommunestyret vedtok 29. april å videreføre tiltak innenfor kultur, idrett og frivillighet med mindre tilpasninger, hvilket innebærer at Gjøvik kommune ut året kan stille egne lokaler kostnadsfritt til rådighet til møter, sosiale aktiviteter, konserter og arrangement i regi av arrangører og kulturaktører fra Gjøvikregionen (eks. Gjøvik Gård, Gjøvik Kino & Scene, rådhuset, frivilligsentralene og tilsvarende lokaler). Nasjonale og offentlige aktører omfattes ikke av ordningen.

_
_
_