Zoom INN Gjøvik

Se her, scenekunstnere i Gjøvik!

Er du profesjonell scenekunstner og bor i, eller har tilknytning til, Gjøvik kommune?

Har du en forestilling, eller en idé til en forestilling eller et kunstprosjekt, som du vil vise fram under «Teater Innlandet Zoom INN Gjøvik» høsten 2019? Vi deler ut prosjektstøtte i en størrelsesorden på 10.00-50.000 kr.

Zoom INN er et prosjekt der Teater Innlandet setter publikum i fokus. Teatret ønsker å nå ut til et større publikum ved at vi «zoomer inn» på akkurat din kommune og gir innbyggerne anledning til å delta gjennom samarbeid, forestillinger og aktiviteter i løpet av noen dager på senhøsten. Vi ønsker å knytte til oss lokale kunstnere, næringsliv og andre som har lyst, og håper at vi sammen kan skape gode og spennende opplevelser der du bor!

Du kan søke om støtte til teater, dans, musikkteater, konsert, diktformidling eller performance.
Forestillingen kan være kort, lang eller noe midt imellom.

Send en kortfattet søknad til epost@teaterinnlandet.no med hva prosjektet går ut på, en framdriftsplan, oversikt over medvirkende samt et budsjett med hovedtall.
Hvis det bevilges prosjektstøtte, forplikter man seg til å vise forestillingen/innslaget under Teater Innlandets Zoom INN-turné, som kommer til Gjøvik i slutten av oktober 2019. 

Har du spørsmål vedrørende søknaden, kontakt ida.vik@teaterinnlandet.no, eller ring 97655705


NB! Utvidet søknadsfrist: Torsdag 10. mai 2019

_
_
_