Om kultursenteret

Vi formidler kulturelle opplevelser i Gjøvikregionen.

Gjøvik Kultursenter er en samlebenevnelse for kommunale kulturarenaer langs Hunnselva og en leverandør av billetter til kulturarrangementer i Gjøvikregionen.

Vår visjon er å være den ledende formidleren av kultur i Gjøvikregionen. Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag som en katalysator for levende og attraktive kulturopplevelser ved å være synlige, tilgjengelige og relevante.
Gjøvik Kultursenter har som formål å bidra til bygging av fellesskap og livskvalitet gjennom formidling av begeistrende kulturelle opplevelser. Vi skal skape økt kjennskap til, og engasjement rundt, kulturtilbudene ved de kommunale kulturinstitusjonene som er en del av Gjøvik Kultursenter: Gjøvik Kino & Scene, Gjøvik bibliotek og litteraturhus, Gjøvik gård og Kauffeldtgården.