Personvern

1. Innledning

Denne personvernerklæringen forteller hvordan og hvorfor Gjøvik Kultursenter samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personvernopplysninger og sikret at personvernet ivaretas av Gjøvik Kultursenter i samsvar med krav til behandling av personopplysninger, jfr. Personopplysningsloven av 20.07.2018 samt personvernforordningen, med tilhørende forskrifter.

Gjøvik Kultursenter er en del av tjenesteområdet kultur i Gjøvik kommune. I kommunen er rådmannen behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger, mens det daglige ansvaret er delegert til leder for den aktuelle behandlingen.

1.1 Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller billetter, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og bursdagsdato.

Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper billetter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).  Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto.

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

1.2 Formålet med behandling av personopplysninger

Gjøvik kommune og Gjøvik Kultursenter ønsker å sikre at du som bruker av tjenester i kommunen skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Personopplysningsloven kapittel 3 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. I det alt vesentlige kan personopplysninger bare behandles når den registrerte har samtykket, men med noen unntak.

Uten samtykke kan opplysninger behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, i særlige tilfeller dersom behandling er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser (beror på tillatelse fra Datatilsynet) eller dersom det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål i de tilfeller der samfunnets interesse klart overstiger ulempene for den enkelte.

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.

Gjennomføre billettbestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av billetter, bl.a. for å sende deg billettene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.

Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.

Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Markedsføring: Vi bruker din epostadresse til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre forestillinger, samt anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartneres forestillinger, dersom du har meldt deg på vår nyhetsbrevtjeneste. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Vi benytter Mailchimp som vår e-postmarkedsføringstjeneste. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, godtar du at informasjonen overføres til og prosesseres av Mailchimp utenfor EØS/EU. Les mer mer om Mailchimps personvernvilkår herDu kan når som helst melde deg av nyhetsbrevtjenesten ved å klikke på lenken i bunnteksten til nyhetsbrevene, eller ved å fylle inn informasjonen i påmeldingsskjemaet på nytt og følge stegene derifra.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4, 5 og 6 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

1.3 Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS, men innenfor EU. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Landene i EU/EØS er bundet av samme lovverk som Norge slik at rettighetene er de sammen. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

1.4 Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Alle personopplysninger vil bli behandlet med fortrolighet og vil utelukkende bli brukt for å oppnå formålet de ble innhentet for.

For å kunne gi samtykke til innhenting, lagring og bruk av egne personopplysninger, må du være fylt 15 år. For barn under 15 år, må de foresatte samtykke på vegne av barnet.

1.5 Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker kryptert forbindelse (SSL). Løsningen er den samme som bl.a. er brukt i nettbankene.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til: postmottak@gjovik.kommune.no eller ved å kontakte vårt personvernombud: kristin.sohagen-nilsen@gjovik.kommune.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

2.1 Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn

2.2 Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

2.3 Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting

2.4 Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning

2.5 Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

2.6 Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet

2.7 Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

3 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

4. Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvern kan du kontakte:

Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Sentralbord: 61189500

E-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Personvernombud i Gjøvik kommune

E-post: Kristin.sohagen-nilsen@gjovik.kommune.no

5. Definisjoner

Personopplysning:

Opplysninger som kan knyttes til enkeltperson.

Behandling av personopplysninger:

Enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av opplysninger.

Behandlingsansvarlig:

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Databehandler:

Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

_
_
_