1

FORUT festaften 2019

Terje Sporsem, Jonas Rønning, Østre Toten storband, Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen. Velkommen til en humorkveld i storstua til Gjøvik Kultursenter. FORUT festaften er en artisdugnad der billettinntektene går til byggingen av Nepals første barnepsykiatriske sykehus. Her kan du more deg samtidig som du gjør noe viktig for barn med psykiske lidelser i Nepal.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som driver langsiktig utviklingsarbeid i seks land i Asia og Afrika med fokus på barnerettigheter, kvinner og likestilling og rus som utviklingshinder. Les mer om FORUT: https://forut.no/om-oss/

_
_
_