Viva la vida med VOK

Vestoppland kammerkor inviterer til en svingende og lettbeint vårkonsert der vi priser livet med både noter og unoter. Viva la vida!

_
_
_